Pieter Six

Pieter Six

Doctoraatstudent Down Under

In de zomer en het najaar van 2016 ontpopte Pieter zich tot één van de meest onmisbare schakels van team-Tutorial; vandaag werkt hij aan een driejarig doctoraat aan de Universiteit of Tasmania (Australië).

Pieter en Tutorial

Pieter kwam bij Tutorial Studiebegeleiding terecht dankzij zijn boezemvriend en medemasterstudent ‘Theoretische & Experimentele Psychologie’ Lars die enkele weken voor hem aan de slag ging bij ons. In de zomer van 2016 vervoegde Pieter ons team en smeet hij zich fulltime op het begeleiden van studenten statistiek I, statistiek in de Politieke & Sociale Wetenschappen en statistiek in de Criminologische Wetenschappen. De successen volgden elkaar snel op waardoor hij in het eerste semester van het academiejaar 2016-2017 een fulltime betrekking bij Tutorial kreeg.

En nu?

Plots, eind december, kwam er nieuws uit Tasmanië (Australië): de University of Tasmania is zeer geïnteresseerd in het profiel van Pieter en biedt hem een driejarig doctoraat in ‘Human-Centered Design’ aan. Ambitieus en curieus als hij is, ging Pieter graag in op het aanbod, waardoor hij de komende drie jaar enkel ‘Down Under’ aan het werk te zien is.

Hem uitzwaaiden en succes wensen deden we collectief en met veel liefde op 14 februari!