Laura Raiselis

Laura Raiselis

Oprichter 'vzw Canis Fidelis'

Laura, die vorig jaar nog bijlessen statistiek volgde bij Tutorial Studiebegeleiding, richtte enkele jaren geleden een trainingsschool op voor meldhonden die ondersteuning bieden aan kinderen met zware diabetes of epilepsie.

We leerden Laura kennen als een enthousiaste studente die graag wat ondersteuning had voor statistiek. Tijdens het plannen van de bijlessen werd al snel duidelijk dat Laura student-ondernemer was en heel wat van haar tijd besteede aan haar onderneming 'Canis Fidelis'.  

Hoe gaat het in zijn werk? 

'Canis Fidelis' leidt assistentiehonden op voor kinderen met zware diabetes of epilepsie. De meldhonden worden zodanig getraind dat ze een gevaarlijk lage of hoge suikerspiegel bij hun baasje detecteren door veranderingen in de lichaamsgeur (bijv. adem of zweet). De hond merkt het m.a.w. sneller op dan zijn baasje en kan hem of haar zo ook tijdig alarmeren voor een aanval.

Music For Life

Aan meldhonden trainen hangt een kostenplaatje vast van +/- 24.000 euro. Omdat de vzw de honden gratis ter beschikking stelt van de patiënten zijn ze altijd op zoek naar fondsen om honden te trainen. 

Wie het warme initiatief van Laura en haar team wil steunen, kan dat door opbrengsten van acties in het kader van 'De Warmste Week' van Studio Brussel te schenken aan vzw Canis Fidelis.

Laura, vanuit Tutorial wensen we jou alvast heel veel succes met de verdere uitbouw van je fantastische onderneming!